شیوه صحیح انتقاد ازهمسر

1⃣ زمان انتقاد : زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد. 2⃣ مکان انتقاد : هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید. 3⃣زبان انتقاد: با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید. 4⃣انتقاد غیر مستقیم: تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید. 5⃣میزان انتقاد: انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم. 6⃣گفتن خوبی ها در کنار عیب ها: باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم. 7⃣قالب انتقاد: گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید. 8⃣نیت انتقاد: انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود. 9⃣حفظ حریم خصوصی: نباید انتقاد از یک فرد را به ی دیگر به جز خود او گفت. عیب جویی،ممنوع: انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست. زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد : سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید. سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است. سایت همسری همسری دائم سایت موقت، سایت همسری موقت ایرانی، سایت ی ی ی http://yekkamand.ir/ سایت همسری موقتhttp://www.p30far30.ir موقتhttp://www.v55.ir/
زمان انتقاد: زمانی انتقاد کنید که همسر، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد. مکان انتقاد: هیچ گاه در جمع، انتقاد نکنید. زبان انتقاد: با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه، انتقاد کنید. انتقاد غیرمستقیم: تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید. میزان انتقاد: انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم. گفتن خوبی ها در کنار عیب ها: باید، پیش و پس هر عیبی، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم. قالب انتقاد: گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک، انتقاد کنید. نیت انتقاد: انتقاد، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر، بیان شود. حفظ حریم خصوصی: نباید انتقاد از یک فرد را به ی دیگر به جز خود او گفت. عیب جویی، ممنوع: انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیب های همسر گشتن، نیست. زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد: الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگویتان را، انتقاد، قرار دهید. ب: پیش از انتقاد از همسر، از خودتان انتقاد کنید. ج: سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید، عمل کنید. د: سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد، خیلی مهم است.
رییس جمهور برای نخستین بار از زمانیکه روی کار آمده از شهرک سازی های در اراضی فلسطین انتقاد کرد اما تلاش کرد این انتقاد را به نرم ترین شیوه ممکن مطرح کند.
رییس جمهور برای نخستین بار از زمانیکه روی کار آمده از شهرک سازی های در اراضی فلسطین انتقاد کرد اما تلاش کرد این انتقاد را به نرم ترین شیوه ممکن مطرح کند.
دراین مقاله موضوع رو مه نگاری انتقاد گرا به بررسی گرفته می شود، چون درجهان امروزی به ویژه کشورمان داغ ترین بحث ، جالب ترین خبرها ، دیدنی ترین مصاحبه ها و پرمخاطب ترین طنزها آنهایی اند که محتوای انتقادی دارند. به عبارت ساده تر ، امروز بازار ژورنالیزم انتقادی درکشورمان سخت گرم است وپیش گرفتن شیوه ی انتقادی در بازاررسانه های کشور یکی ازعوامل مهم درشهرت و جلب توجه مخاطبان نیزشده است ، اما باید گرداننده گان رسانه ها بدانند ، که انتقاد ها تنها به هدف شهرت نباید صورت گیرد؛ انتقاد باید مسوولانه ، سازنده و به جا باشد؛ توام با انتقاد راه های حل نیزنشان داده شود درغیرآن انتقاد دردی را دوا نمی کند و انتقاد غیرسالم جهت رشد و تعالی را نیز مسدود می سازد.
انتقاد وسیله ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن. انتقاد، امری پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد داشت که هیچ شغلی، از انتقاد معاف نیست. انتقاد در کار، وجه مشترک همه ما است که نتایج مطلوب تر را به همراه دارد. انتقاد وسیله ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن. برای بهره مندی از نتایج سحرانگیز «انتقاد»، شیوه عملی آن را در بیست توصیه زیر فرا بگیرید:
روش صحیح انتقاد شنیدنسالها قبل خودم همیشه خیلی می ترسیدم که از طرف ی نقد بشم. مخصوصا از طرف افرادی که بزرگتر از من هستند و یا از لحاظ اجتماعی بالاتر هستند. برای همین اگر کار اشتباهی انجام میدادم خودمو جلوی این افراد آفت نمی تا نکنه ی وقت به من انتقاد کنند.حتی اگر هم کار اشتباهی انجام نمی دادم ی ری از افراد بودند که فقط دوست داشتند الکی نصیحت یا انتقاد کنند، من همیشه از دست این افراد هم فراری بودم.آخه می دونید، انتقاد شنیدن خیلی سخته. ادامه مطلب...
رییس جمهور برای نخستین بار از هنگام روی کار آمدنش، از شهرک سازی های در اراضی فلسطین انتقاد کرد اما تلاش کرد این انتقاد را به نرم ترین شیوه ممکن مطرح کند.
دیروز به جرم انتقاد از انتصاب یک فتنه گر و امروز به جرم انتقاد از و ابتذال در راهی راهروهای دادگاه می شوم تا برای هزارمین بار با خود مرور کنم امر به منکر و نهی از معروف شایع شده است بدفرم!
یک مهاجم قدیمی پرسپولیس بار دیگر از شیوه مربیگری برانکو انتقاد کرد.
انتقاد نکنید! انتقاد سم است. هر احمقی میتواند بدی هارا ببنید وانتقاد کند، احمق ها معمولا این کار را میکنند.
استاندار سمنان با انتقاد از ت یب ت و اطرافیان رئیس جمهور گفت: هر آنچه دل شان خواست تهمت می زنند بعد می گویند شکایت کنید. آ کجای این روش شیوه و مرام جوانمردی است.
1_ زمان انتقاد :زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.2_  مکان انتقاد :هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.3_ زبان انتقاد:با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.4_ انتقاد غیر مستقیم:تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.5_ میزان انتقاد:انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.6_ گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.7_ قالب انتقاد:گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید.8_ نیت انتقاد:انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.9_ حفظ حریم خصوصی:نباید انتقاد از یک فرد را به ی دیگر به جز خود او گفت.10_ عیب جویی،ممنوع:انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.11_ زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگویتان را ، انتقاد ، قرار دهید.ب: پیش از انتقاد از همسر ، از خودتان انتقاد کنید.ج: سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید.د: سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است
اسطوره تیم فوتبال منچستریونایتد به شیوه جالبی از شیرجه لوئیس سوارس در بازی برگشت بارسا - psg در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا انتقاد کرد.
به گونه ای که دو طرف بدون ترس و ملاحظه گری بتوانند انتقاد کرده و یا انتقاد دیگران را بشنوند و بدون تلاش برای دفاع زودهنگام از افکار خود به دنبال آموزه های درست در سخن منتقدان خود باشـــند تا در صــورت امکان به اصلاح افکار خود بپردازند.
تسنیم نوشت: علی صوفی از شیوه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات گذشته شورای شهر انتقاد کرد.
همشهری آنلاین: رییس مجلس شورای ی، اطلاع رسانی درباره مصوبه سقف حقوق مدیران در برخی رسانه ها همچون صدا وسیما را نادرست دانست و گفت: عده ای جرات ندارند به شورای نگهبان انتقاد کنند زیرا نگران رد صلاحیت خود هستند، بنابراین به مجلس انتقاد می کنند.
آن وقتی که آن ت بود و می خواستیم انتقاد کنیم، می گفتند انتقاد نکنید؛ چراکه ت تضعیف می شود. گفتیم چشم، امروز که آن ت رفته و می خواهیم انتقاد کنیم می گویند آنکه رفته آن را رها کنید، پس ما به آن زمان برنمی گردیم.
مارسلو پس از ش ت امشب رئال در زمین والنسیا از شیوه بازی خود و هم تیمی هایش انتقاد کرد.
فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: نباید در مناظره ها به آقای انتقاد شود چرا که انتقاد به او مساوی با انتقاد به است و خارجی ها سوء استفاده می کنند. به گزارش شریان نیوز،فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: نباید در مناظره ها به آقای انتقاد شود چرا که انتقاد به او مساوی با انتقاد به است و خارجی ها سوء استفاده می کنند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نمایندگان لنگرود و آمل با انتقاد تند از عملکرد جهاد کشاورزی نسبت به عدم اعتنای وی نسبت به نمایندگان انتقاد د.
خبرآنلاین: سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی از احسان علیخانی انتقاد کرد. محمد بنا با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به نبودن نام قاسم رضایی در میان ورزشکاران برتر سال انتقاد کرد ...
خارجه ایتالیا ضمن انتقاد از اقدامات اروپا در نپذیرفتن پناهجویان گفت که با چنین وضعیتی نمی توان از سیاست های مهاجرتی رئیس جمهور انتقاد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه از حقوقدانان و وکلا می خواهم در بخش حقوقی لوایح به ما کمک کنند، گفت: اگر اشکالی داشتیم با صراحت لهجه و راحت از ما انتقاد کنید چرا که انتقاد از قوه مجریه کم و بیش پاداش هم دارد.
رئیس فدراسیون فوتبال به نحوه ی انتقال تیم صبا به استان قم انتقاد کرد.
چگونه انتقاد کنیم تا انتقادِ ما انتقادی سازنده باشه؟ چگونه انتقاد کنیم تا انتقادِ ما به دور از قضاوت و پرخاشگری باشه؟ چگونه انتقاد کنیم تا آدمِ غُرغُرویی به حساب نیاییم؟ انتقاد و انتقاد یکی از موضوعاتی هست که وجودش در دنیای امروز ما ضروریه. البته انتقاد هم مثل خیلی از موضوعات دیگه باید در حد اعتدال انجام بشه. تصور کنید هیچ انتقادی وجود نداشت، چی میشد؟ یا انتقادها خیلی بیش از حد میشد. اگر انتقاد وجود نداشته باشه هیچ پیشرفتی در هیچ حوزه ای انجام نمیشه. و از طرفی هم اگر انتقاد زیادی وجود داشته باشه ممکنه باعث پس رفت اون کار بشه. و اگر هم انتقاد و نحوه انتقاد ما صحیح نباشه باز هم ممکنه به اون کار یا طرفِ مقابلِ ما لطمه بزنه. چگونه انتقاد کنیم یک موردِ جالب که فکر میکنم بیشتر ماها به اون برخوردیم این هست که:
مردم تهران از برگزار نشدن جلسه شورای ساماندهی امور پایتخت از سوی رییس جمهور انتقاد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه از حقوقدانان و وکلا می خواهم در بخش حقوقی لوایح به ما کمک کنند، گفت: اگر اشکالی داشتیم با صراحت لهجه و راحت از ما انتقاد کنید چرا که انتقاد از قوه مجریه کم و بیش پاداش هم دارد.
هواداران تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز تیم شان از مدیرعامل باشگاه خود انتقاد د.
مدیر ورزشی اسبق بایرن مونیخ از رفتار ژوزه مورینیو در قبال باستیان شواین اشتایگر انتقاد کرد.
مربی من یونایتد پس از مصدومیت ۲ م ع اصلی خود از بازی های دوستانه تیم های ملی انتقاد کرد و گفت: کاملا مخالف این گونه مسابقات هستم!
تا به حال از دیگران انتقاد کرده اید و آیا انتقاد شما سازنده بوده برای طرف مقابل یا م ب آیا مخاطبتان حرفها و نظرهای شما را قبول کرده یا رد کرده؟ آیا تا به حال مورد انتقاد دیگران قرار گرفته اید و در آن لحظه قبول کردید انتقاد را یا سعی در توجیح آن بودید تا اثبات کنید که طرف مقابلتان اشتباه می کند و شما درست می گویید؟ واقعا چه زمان یک انتقاد مورد قبول ی دیگر قرار خواهد گرفت: نباید داوری کرد بی جهت و بدون داشتن آگاهی ،چون اگر داوری نا به جا کنیم خودمان مورد داوری قرار خواهیم گرفت.و اگر در مورد دیگران قضاوت نادرست کنیم مورد قضاوت اشتباه قرار خواهیم گرفت ولی در مقابل اگر ببخشیم مورد بخشش قرار خواهیم گرفت ،آیا اینها تا به حال در زندگی ما اتفاق نیفتاده است ! اگر عمیق فکر کنیم در زندگی تمامی انسانها رخ داده است بنابراین اگر می خواهیم از دیگران انتقاد کنیم بهتر است اول خودمان را اصلاح کرده تا بتوانیم مسائل را درست آن طور که هست ببینیم تا بتوانیم انتقاد سازنده انجام دهیم ،مخصوصا اگر با محبت انتقاد کنیم بسیار دلنشین تر خواهد بود تا با عصبانیت.
رئیس جمهور با بیان اینکه از حقوقدانان و وکلا می خواهم در بخش حقوقی لوایح به ما کمک کنند، گفت: اگر اشکالی داشتیم با صراحت لهجه و راحت از ما انتقاد کنید چرا که انتقاد از قوه مجریه کم و بیش پاداش هم دارد.