بررسی سازه هوا فشرده پاو وینت

پاو وینت سازه هوا فشرده پاو وینت-سازه-هوا-فشرده پاو وینت در مورد سازه هوا فشرده، در قالب و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل نمونه های سازه بادی در زندگی روزمره، سازه هوا فشرده، انواع سازه های هوای فشرده،
سازه های نو با باد و هوای فشرده سازه های نو با باد و هوای فشرده دسته بندی عمران فرمت فایل pdf حجم فایل 2178 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21 دریافت فایل سازه های نو با باد و هوای فشرده فروشنده فایل کد کاربری 2116 تمام فایل ها سازه های جدید و نوین با باد و هوای فشرده با شکلهایی خاص سازه های نوسازه های نوینسازه جدیدسازه نوینسازه بادیهوای فشردهسازه هوای فشرده فریت بار به سئو سایت پروپوزال ی صنایع سئو طراحی سوله هزینه فریت بار سازه پیچ ومهره ای
اختصاصی از یاری فایل پروژه های آماده سازه های نو و روش های پیشرفته ساخت-سازه های بادی (پر شده با هوای فشرده) 1 با و پر سرعت . با پروژه های آماده سازه های نو و روش های پیشرفته ساخت-سازه های بادی (پر شده با هوای فشرده) 1
اختصاصی از فایل هلپ پروژه های آماده سازه های نو و روش های پیشرفته ساخت-سازه های بادی (پر شده با هوای فشرده) 3 با و پر سرعت . با پروژه های آماده سازه های نو و روش های پیشرفته ساخت-سازه های بادی (پر شده با هوای فشرده) 3
پاو وینت-سازه-های-بادی پاو وینت سازه های بادی فرمت فایل ی: .pptxفرمت فایل اصلی: pptaffpagecntحجم فایل: 7005affproductprice بخشی از متن:معرفی سازه های هوا فشرده(سازه های بادی)بر دو نوع می باشند:سازه های متکی به هواسازه های پرشده با هوادر این فایل به معرفی این نوع سیستم ها پرداخته شده است و همچنین موارد زیر را شامل می شود:اشکال سازه های متکی به هواشرایط بارگذاریبازشو های دسترسیمصالحکنترل افت فشار و راه حل هامعرفی تکیه گاهمعرفی نمونهانواع سازه های پرشده با هوارفتار سازه اییتاثیر ارتفاعاهمیت توزیع بارگسیختگی پوستهمعرفی نمونهاین فایل با فرمت پاو وینت در29اسلاید تهیه شده است.  فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.  
اختصاصی از نیک فایل خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه ی عمران با و پر سرعت . خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه ی عمران خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه ی عمران این مجموعه شامل خلاصه درس و سوالات و پاسخ تشریحی درس دینامیک سازه ویژه کنکور ی می باشد که دارای ویژگی های زیر هست: 1- خلاصه درس کاملا منظم و دسته بندی شده 2- خلاصه درس با بیان ساده 3- خلاصه درس به دور از فرمول های اضافی و تکراری 4- پاسخ تشریحی با ساده ترین راه حل ممکن 5- پاسخ تشریحی کنکور های سراسری 91 و 92 و 93 و 94 6- یادگیری این مجموعه کمتر از 4 روز 7- پوشش بالای 95 درصد نیاز شما در سر جلسه کنکور دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمر نامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمر نامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران با خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه ی عمران
پاو وینت سازه های پیچ ومهره ای برچسب ها : پاو وینت سازه های پیچ ومهره ای , سازه , پیچ , مهره , پیچ ومهره , سازه های پیچ ومهره ای , پاو وینت پیچ ومهره , پاو وینت سازه های پیچ ومهره ای , تحقیق درمورد سازه های پیچ ومهره , مقاله سازه , پاو وینت سازه های پیچ ومهره ای , پاو وینت بررسی سازه های پیچ ومهره ای , پاو وینت بررسی سازه های پیچ ومهره ای پاو وینت سازه های پیچ ومهره ای توضیحات
پاو وینت بررسی سازه های کابلی به صفحه فایل پاو وینت بررسی سازه های کابلی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی سازه های فضاکار به صفحه فایل پاو وینت بررسی سازه های فضاکار خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی سازه های چادری به صفحه فایل پاو وینت بررسی سازه های چادری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی سازه های آبی شوشتربه صفحه فایل پاو وینت بررسی سازه های آبی شوشتر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی سازه و سیستم های کششی به صفحه فایل پاو وینت بررسی سازه و سیستم های کششی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر
پاو وینت طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از ز له پاو وینت-طراحی-سازه-ها-در-آتش-سوزی-پس-از-ز لهفایل پاو وینت بررسی و تحلیل طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از ز له در این فایل به بررسی و تحلیل چگونگی طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از ز له پرداخته شده است.فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:چکیدهمقدمهسوابقطراحی سازه های ایمن در برابر آتش... فایل
پاو وینت سازه های ف ی پیش ساخته پاو وینت-سازه-های-ف ی-پیش-ساخته پاو وینت در مورد سازه های ف ی پیش ساخته، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش. فایل
پاو وینت سازه های فشاری پاو وینت-سازه-های-فشاری پاو وینت با موضوع سازه های فشاری، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل توضیحات، تصاویر، انواع بارها، ملاحظات معماری، ستون، دیوارهای باربر، قوس، مصالح مصرفی، نتیجه گیری فایل
پاو وینت سازه های فشاری پاو وینت-سازه-های-فشاری پاو وینت با موضوع سازه های فشاری، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل توضیحات، تصاویر، انواع بارها، ملاحظات معماری، ستون، دیوارهای باربر، قوس، مصالح مصرفی، نتیجه گیری فایل
فهرست مطالب: بررسی سازه هوا فشرده پاو وینت تاریخ ایجاد 13/02/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 53   قیمت: 9800 تومان     تعدادمشاهده  1 پاو وینت با موضوع سازه هوا فشرده     بخشی از مطالب:   سازه های هوای فشرده یا سازه های بادی نیروها را از طریق پوسته هایی با تنظیم داخلی به وسیلهٔ هوا منتقل می کند. این سازه ها فقط نیروهای کشش را از طریق سطح پوسته انتقال می دهند.       سازه هوا فشرده دارای پوسته هایی هستند که از داخل با هوا پرشده تنظیم گردیده اند.((سازه هوای فشرده پوسته ای نرم است که حجم درونی آن با هوای طبیعی تغذیه می شود که خود آن هم از طریق تجهیزاتی چون فن ها،دمنده هاو کمپرسورها به درون آن پمپ می شود.این هوای دمیده شده ،پایداری و مقاومت سازه را در برار بارهای  بیرونی تامین میکند.))     انتقال بار دراین سازه از طریق پوسته ها انجام میگیرد.هوای درون پوسته ها از داخل به بدنه نیرو وارد میکند و در نتیجه این سازه ها همیشه تحت تاثیر کشش سطحی قرار دارند.     سازه های هوای  فشرده نخستین بار را نخستین بار ی امریکایی به نام و ر برد در سال 1946 به منظور ساخت فضای مس ی بنا یا سازه ای برای آنتن رادار طراحی و اجرا کرد.     اوایل سالهای دهه ی 70 میلادی    طراحی و ساخت و بهره برداری از سازه های هوا فشرده مورد توجه جدی عموم قرار گرفت.     کلمات کلیدی مرتبط: ,پاو وینت ,با موضوع , سازه , هوا ,فشرده , , , مقالات مرتبط در این دسته بررسی سازه خانه های روستایی پاو وینت بررسی سازه های فولادی پاو وینت بررسی روش های ساخت و تولید صنعتی سازه های فضاکاری پاو وینت بررسی سیستم های متداول برای سازه های بلندپاو وینت بررسی سازه های پایی پاو وینت بررسی سازه های فضایی(فضا کار) پاو وینت پاو وینت بررسی بادبند برون محور، انواع بادبند پاو وینت تاثیر آرایش بادبند ها بر رفتار سازهای ف ی در ز له پاو وینت بررسی پدیده خستگی fatigue پاو وینت بررسی مقایسه فن اوری icf با دیگر سیستم های سازه ای تجزیه و تحلیل اسکلت ف ی در ساختمان،پاو وینت پاو وینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها پاو وینت بررسی تاثیر جداگر لرزه ای در معماری پاو وینت بررسی بتن پلیمری پاو وینت بررسی سیستم ساختمان های بتن مسطح با قالب عایق ماندگار پاو وینت متداول ترین سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند.ppt پاو وینت بررسی سازه در ساختمان های بلند.ppt پاو وینت بررسی سازه های بلند مرتبه.ppt پاو وینت بررسی سازه های چوبی .ppt انواع ستونها
پاو وینت کاربرد بتن های ویژه در احداث سازه های آبیدارای 20 اسلاید و شامل موارد زیر:ملاحظات ویژه پایایی بتن در سازه های آبیبتن ناتراوابتن مقاوم در برابر فرسایشاستفاده از مواد افزودنی حباب هواسازاستفاده از فوق روان کننده های نوین در سازه های آبیاستفاده از میکروسیلیس در سازه های آبیجهت اینجا را کلیک کنید.
اختصاصی از هایدی پاو وینت کاربرد بتن های ویژه در احداث سازه های آبی با و پر سرعت . پاو وینت کاربرد بتن های ویژه در احداث سازه های آبی دارای 20 اسلاید و شامل موارد زیر: - ملاحظات ویژه پایایی بتن در سازه های آبی - بتن ناتراوا - بتن مقاوم در برابر فرسایش - استفاده از مواد افزودنی حباب هواساز - استفاده از فوق روان کننده های نوین در سازه های آبی - استفاده از میکروسیلیس در سازه های آبی   با پاو وینت کاربرد بتن های ویژه در احداث سازه های آبی
پاو وینت بررسی کلی رفتار دینامیکی سازه ها پاو وینت-بررسی-کلی-رفتار-دینامیکی-سازه-ها فایل پاو وینت بررسی کلی رفتار دینامیکی سازه ها ،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش بصورت لاتین،همراه با یک هدیه ویژه.  فایل
پاو وینت سازه های بتنی و روش اجرای آنهاپاو وینت-سازه-های-بتنی-و-روش-اجرای-آنهااین پاو وینت در مورد سازه های بتونی و روش اجرای آنها در40 اسلاید زیبا با افکت مناسب و جذاب  فایل
پاو وینت بررسی مراحل ساخت کامل یک سازه بتنینمایشپاو وینت بررسی مراحل ساخت کامل یک سازه بتنی
پاو وینت بررسی سازه های فضاکار به سایت ما برای پاو وینت بررسی سازه های فضاکار خوش آمدید . امیدواریم فایل پاو وینت بررسی سازه های فضاکار برای پزوهش شما باشد . برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز رنگ زیر کلیک کنید : مشاهده توضیحات بیشتر و
پاو وینت بررسی سازه های چادری به سایت ما برای پاو وینت بررسی سازه های چادری خوش آمدید . امیدواریم فایل پاو وینت بررسی سازه های چادری برای پزوهش شما باشد . برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز رنگ زیر کلیک کنید : مشاهده توضیحات بیشتر و
پاو وینت بررسی سازه های کابلی به سایت ما برای پاو وینت بررسی سازه های کابلی خوش آمدید . امیدواریم فایل پاو وینت بررسی سازه های کابلی برای پزوهش شما باشد . برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز رنگ زیر کلیک کنید : مشاهده توضیحات بیشتر و
چه سازه های در sap2000 قابل تحلیل و یا طراحی می باشد؟ · ساختمان های فولادی و بتنی متداول, · پا ها، پایپرک , · سوله و سازه های صنعتی, · انواع جرثقیل, · انواع دال ها و پوسته های بتنی, · سازه های سرد نورد فولادی, · پل ها و سازه های تحت بار متحرک, · مخازن فولادی و بتنی هوایی و مدفون, · سازه های فضا کار, · دکل های مخابراتی خود ایستا و مهاری, · انواع پایه ها و نگهدارنده های تابلو, · سازه های دارای جداساز لرزه ای, · سازه های دارای میراگر , · دیوار حایل, · و...
پاو وینت بررسی ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مس یبه صفحه فایل پاو وینت بررسی ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مس ی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.توضیحات بیشتر
پاو وینت مشکلات و معایب جوشکاری در سازه های ف یپاو وینت-مشکلات-و-معایب-جوشکاری-در-سازه-های-ف ی فایل پاو وینت مشکلات و معایب جوشکاری در سازه های ف ی ، در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه. فایل
پاو وینت بررسی سازه و سیستم های کششی به سایت ما برای پاو وینت بررسی سازه و سیستم های کششی خوش آمدید . امیدواریم فایل پاو وینت بررسی سازه و سیستم های کششی برای پزوهش شما باشد . برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز رنگ زیر کلیک کنید : مشاهده توضیحات بیشتر و
پاو وینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال1395-12-04 | توسط bahareh | دسته دسته‌بندی نشدهپاو وینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال به صفحه پاو وینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پاو وینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده […]ادامه مطلب +
پاو وینت-اجرای سازه های اسکلت ف ی 40 اسلاید pptxپاو وینت-اجرای-سازه-های-اسکلت-ف ی-40-اسلاید-pptxاین پاو وینت در مورداجرای سازه های اسکلت ف ی در 40 اسلاید زیبا می باشد. فایل
پاو وینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریاییپاو وینت-ترمیم-و-نگهداری-سازه-های-بتنی-دریایی فایل پاو وینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی، در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه. در سازه های دریایی مانند اسکله ها ، سکوهای نفتی و ... به دلیل بالا بودن مقاومت بتن در برابر خوردگی و سایر واکنش های فیزیکی و شیمیایی ... فایل 
فونداسیون: شالوده یا فونداسیون قسمتی از یک سازه است که غالبا زیرتر از سطح زمین قرار می گیرد و نیرو های ناشی از سازه را به پی (خاک یا بستر سنگی) انتقال می دهد.عملکرد فونداسیون: تقریبا تمامی خاکها تحت تاثیر نیرو به مقدار قابل ملاحظه فشرده بقیه در ادامه مطلب...