با کودک بدخلق چه کنیم

با کودکی که خلقش تنگ است چگونه باید رفتار کرد؟ هر بدخلقی کوچک نتیجه یک عامل کوچک است. برای مثال چیزی را که می خواستند به دست نیاوردند. برای کودک 1 تا 2 سال بدخلقی اغلب روشی برای ارتباط برقرار و دریافت احتیاجاتش می باشد شیر بیشتر. تعویض پوشک یا دسترسی به اسباب بازی… کودک 3 تا 4 ساله: آنها از خواسته ها و علاقه های خود آگاهاند و می خواهند از آن ها دفاع کنند. اگر شما با آنها موافقت نکنید بدخلقی را شروع می کنند. کودک بدخلق درمان بدخلقی کودک چگونه امکانپذیر خواهد بود راه حل های موثر درمانی برای بدخلق شدن دسالان به چه صورت است مشاورین و روانشناسان چه توصیه هایی به والدین در این زمینه می کنند خستگی و گرسنگی از جمله عوامل مهم برای بداخلاق شدن کودک به شمار می روند تعویض پوشک یا عدم دسترسی به اسباب بازی و عدم دریافت احتیاجات باعث جیغ و دادکشیدن کودک می شود والدین باید ابتدا کنترل خود و سپس کنترل فرزندشان را در پیش بگیرند. بداخلاقی ک ن وحشتناک و زننده است اما حقیقت این است که آنها بچه هستند. در این شرایط چگونه می توانید این انفجار کودک و البته انفجار درونی خودتان را کنترل کنید؟ بداخلاقی ک ن وحشتناک و زننده است اما حقیقت این است که آنها بچه هستند. در این شرایط چگونه می توانید این انفجار کودک و البته انفجار درونی خودتان را کنترل کنید؟ در این جا 10 روش پیشنهادشده از سوی کارشناسان و والدین برای شما آورده شده است. (ری لوی) روانشناس بالینی می گوید: بدخلقی یک حقیقت کودکی است. ک ن به خصوص در سن 1 تا 4 سالگی هنوز مهارت های لازم برای کنترل خودشان را به دست نیاورده. آنها اغلب کنترل خود را از دست می دهند. دقیقا چه اتفاقی می افتد که کودک بدخلق می شود؟ لوی می گوید: هر بدخلقی کوچک نتیجه یک عامل کوچک است. برای مثال چیزی را که می خواستند به دست نیاوردند. برای کودک 1 تا 2 سال بدخلقی اغلب روشی برای ارتباط برقرار و دریافت احتیاجاتش می باشد شیر بیشتر. تعویض پوشک یا دسترسی به اسباب بازی… کودک 3 تا 4 ساله: آنها از خواسته ها و علاقه های خود آگاهاند و می خواهند از آن ها دفاع کنند. اگر شما با آنها موافقت نکنید بدخلقی را شروع می کنند. در این شرایط شما می توانید این انفجار را کنترل کنید؟ در اینجا 10 روش از سوی کارشناسان و والدین برای شما آورده شده است. 1- کودک را نادیده بگیرید. صبر کنید و هیچ توضیحی ندهید تا وقتی که آرام شود وقتی عصبانیتش از بین رفت با او صحبت کنید. 2- به او فرصت دهید. ک ن گاهی نیاز دارند عصبانیت خودشان را تخلیه کنند. بنابراین باید به آنها اجازه دهیم این کار را انجام دهند. (بدون این که به خودشان صدمه ای وارد کنند) و خشم خودشان را بیرون بریزند سپس کنترل خود را به دست آورند. این روش می تواند به تنهایی و بدون توجه شما به او کارساز باشد. 3- حواس او را پرت کنید. اگر در شرایط بدخلقی کودک تان، او را سرگرم چیزی کنید که برایش جالب است، بدخلقی خود را فراموش خواهدکرد. 4- دری د چه چیزی واقعا کودک شما را بدخلق می کند. هرکو می گوید این روش برای ک ن زیر 2 سال و نیم است. ک ن در این سن دامنه لغات شان تنها 50 کلمه است و نمی توانند بیش از دو کلمه را با هم ترکیب کنند ارتباط آنها محدود است در حالی که احتیاجات و خواسته های فراوان دارند. زمانی که شما پیام آنها را دریافت نکنید یا اشتباه متوجه شوید بدخلقی را آغاز می کنند یک روش ساده برای جلوگیری از این بدخلقی یاد دادن زبان نشانه است به او یاد بدهیم که چگونه کلمات پایه مانند بیشتر، غذا، شیر و خستگی را نشان بدهد. 5- او را در آغوش بگیرید گاهی ک ن مان نیاز به جای امنی دارند تا احساسات شان را تخلیه کنند. حتی اگر با رفتار او موافق نیستید یک آغوش گرم و خوب و بد و نه هیچ کلامی. 6- به او غذا دهید خستگی و گرسنگی دو دلیل بزرگ بدخلقی است. به خودتان فکر کنید وقتی خواب تان به هم می ریزد چقدر بدخلق می شوید ک ن به خواب و غذا بیشتری نیاز دارند. 7- به رفتار کودک خود انگیزه دهید. شما می توانید ک ن خود را با پاداش، تشویق به انجام کاری کنید. 8- به آرامی با او صحبت کنید. باید در مقابل بدخلقی کودک خونسرد بود در غیر این صورت شما درگیر بحث با او می شوید و همه چیز اب می شود آرام صحبت شما به او نشان می دهد که رفتار بد او روی شما تاثیر نخواهدگذاشت صدای آرام شما هم برای شما و هم برای کودک تان اهمیت دارد. اگر شما عصبی باشید. کودک تان نیز عصبی تر می شود. 9- لبخند بزنید. همه ک ن باهوشند اگر شما در مقابل بدخلقی کودک در جمع واکنش نشان دهید او می فهمد که شما نمی خواهید در جمع چنین کاری انجام دهد و از این رو سوء استفاده می کند پس آرام باشید و لبخند بزنید و طوری وانمود کنید که همه چیز تحت کنترل شماست. 10- مکان خود را تغییر دهید. دور کودک از مکانی که موجب بدخلقی آنها شده می تواند آرام شان کند. این زمانی است که بیرون از منزل هستید نیز کارساز است تغییر مکان منجر به تغییر رفتار خواهدشد.اجازه ندهید بداخلاقی کودک تان بر مهارت های فرزندپروری شما غلبه کند باید آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید. منبع: سلام
کودک بدخلقدرمان بدخلقی کودک چگونه امکانپذیر خواهد بود راه حل های موثر درمانی برای بدخلق شدن دسالان به چه صورت است مشاورین و روانشناسان چه توصیه هایی به والدین در این زمینه می کنند خستگی و گرسنگی از جمله عوامل مهم برای بداخلاق شدن کودک به شمار می روند تعویض پوشک یا عدم دسترسی به اسباب بازی و عدم دریافت احتیاجات باعث جیغ و دادکشیدن کودک می شود والدین باید ابتدا کنترل خود و سپس کنترل فرزندشان را در پیش بگیرند.بداخلاقی ک ن وحشتناک و زننده است اما حقیقت این است که آنها بچه هستند. در این شرایط چگونه می توانید این انفجار کودک و البته انفجار درونی خودتان را کنترل کنید؟ بداخلاقی ک ن وحشتناک و زننده است اما حقیقت این است که آنها بچه هستند. در این شرایط چگونه می توانید این انفجار کودک و البته انفجار درونی خودتان را کنترل کنید؟ در این جا 10 روش پیشنهادشده از سوی کارشناسان و والدین برای شما آورده شده است. (ری لوی) روانشناس بالینی می گوید:بدخلقی یک حقیقت کودکی است. ک ن به خصوص در سن 1 تا 4 سالگی هنوز مهارت های لازم برای کنترل خودشان را به دست نیاورده. آنها اغلب کنترل خود را از دست می دهند. دقیقا چه اتفاقی می افتد که کودک بدخلق می شود؟لوی می گوید: هر بدخلقی کوچک نتیجه یک عامل کوچک است. برای مثال چیزی را که می خواستند به دست نیاوردند. برای کودک 1 تا 2 سال بدخلقی اغلب روشی برای ارتباط برقرار و دریافت احتیاجاتش می باشد شیر بیشتر. تعویض پوشک یا دسترسی به اسباب بازی… کودک 3 تا 4 ساله: آنها از خواسته ها و علاقه های خود آگاهاند و می خواهند از آن ها دفاع کنند. اگر شما با آنها موافقت نکنید بدخلقی را شروع می کنند.در این شرایط شما می توانید این انفجار را کنترل کنید؟در اینجا 10 روش از سوی کارشناسان و والدین برای شما آورده شده است.1- کودک را نادیده بگیرید.صبر کنید و هیچ توضیحی ندهید تا وقتی که آرام شود وقتی عصبانیتش از بین رفت با او صحبت کنید.2- به او فرصت دهید.ک ن گاهی نیاز دارند عصبانیت خودشان را تخلیه کنند. بنابراین باید به آنها اجازه دهیم این کار را انجام دهند. (بدون این که به خودشان صدمه ای وارد کنند) و خشم خودشان را بیرون بریزند سپس کنترل خود را به دست آورند. این روش می تواند به تنهایی و بدون توجه شما به او کارساز باشد.3- حواس او را پرت کنید.اگر در شرایط بدخلقی کودک تان، او را سرگرم چیزی کنید که برایش جالب است، بدخلقی خود را فراموش خواهدکرد.4- دری د چه چیزی واقعا کودک شما را بدخلق می کند. هرکو می گوید این روش برای ک ن زیر 2 سال و نیم است. ک ن در این سن دامنه لغات شان تنها 50 کلمه است و نمی توانند بیش از دو کلمه را با هم ترکیب کنند ارتباط آنها محدود است در حالی که احتیاجات و خواسته های فراوان دارند. زمانی که شما پیام آنها را دریافت نکنید یا اشتباه متوجه شوید بدخلقی را آغاز می کنند یک روش ساده برای جلوگیری از این بدخلقی یاد دادن زبان نشانه است به او یاد بدهیم که چگونه کلمات پایه مانند بیشتر، غذا، شیر و خستگی را نشان بدهد.5- او را در آغوش بگیریدگاهی ک ن مان نیاز به جای امنی دارند تا احساسات شان را تخلیه کنند. حتی اگر با رفتار او موافق نیستید یک آغوش گرم و خوب و بد و نه هیچ کلامی.6- به او غذا دهیدخستگی و گرسنگی دو دلیل بزرگ بدخلقی است. به خودتان فکر کنید وقتی خواب تان به هم می ریزد چقدر بدخلق می شوید ک ن به خواب و غذا بیشتری نیاز دارند.7- به رفتار کودک خود انگیزه دهید.شما می توانید ک ن خود را با پاداش، تشویق به انجام کاری کنید.8- به آرامی با او صحبت کنید.باید در مقابل بدخلقی کودک خونسرد بود در غیر این صورت شما درگیر بحث با او می شوید و همه چیز اب می شود آرام صحبت شما به او نشان می دهد که رفتار بد او روی شما تاثیر نخواهدگذاشت صدای آرام شما هم برای شما و هم برای کودک تان اهمیت دارد. اگر شما عصبی باشید. کودک تان نیز عصبی تر می شود.9- لبخند بزنید.همه ک ن باهوشند اگر شما در مقابل بدخلقی کودک در جمع واکنش نشان دهید او می فهمد که شما نمی خواهید در جمع چنین کاری انجام دهد و از این رو سوء استفاده می کند پس آرام باشید و لبخند بزنید و طوری وانمود کنید که همه چیز تحت کنترل شماست.10- مکان خود را تغییر دهید.دور کودک از مکانی که موجب بدخلقی آنها شده می تواند آرام شان کند. این زمانی است که بیرون از منزل هستید نیز کارساز است تغییر مکان منجر به تغییر رفتار خواهدشد.اجازه ندهید بداخلاقی کودک تان بر مهارت های فرزندپروری شما غلبه کند باید آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید.منبع: سلام
1.باعث نابودی اعتماد به نفس کودک می شود. 2.روح کودک آسیب میبینذ. 3.کودک دچار اضطراب می شود.باعث کاهش عزت نفس می شود. 4. باعث افزایش رفتار خشونت آمیز کودک می شود. کودک از ترس ،موارد اشتباه را پنهان می کند، این زمینه دروغگویی را در فرزند شما در سالهای بعد فراهم میکندو...........
کودک ماس میکرد ومن به ماسش اهمیت ندادم کودک بغض کرد ومن اسکناس راازکیف بیرون کشیدم کودک گریه کرد من بیتوجه به گریه ای او روبه مردفروشنده گفتم:یه بسته مارلبوروقرمز کودک مثل همیشه ش ت خورد. میدانید!؟ کودک درونم بود چیپس وپاستیل میخاهد ن میل شدیدبه سیگاردارم!✔
در محیط آتلیه کودک در تمامی شرایط کنترل ها دست کودک است!! خلق و خو و سر حالی کودک بر کار ما تاثیر گذار است به همین دلیل است که به صورت تخصصی آتلیه کودک را جداگانه ایجاد می کنیم که فراهم شرایط آرام و وکنترل آن در آتلیه کودکتنها توسط کادری صبور امکان پذیر است. پدر و مادر و همراه کودک نیز باید صبر پیشه کنند و در زمان عکاسی به کودک فرصت استراحت دهند زیرا انرژی بسیاری از کودک صرف می شود و بهتر است متناسب با خلق و خوی کودک خود به ما کمک کنید که شرایط لازم را در آتلیه کودک برای کودکتان ایجاد کنیم.
کودک تان را هرگز بالا نیندازید آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که با دیدن یک کودک او را در آغوش گرفته و برای خنداندن کودک، او را به بالا پرتاب می کنید؟ اگر شما عوارض این کار را بدانید، هرگز چنین کاری را با کودک نمی کنید. پرتاب کودک به بالا پرتاب کودک به سمت بالا و گرفتن او باعث ایجاد سندروم تکان کودک می شود که جان کودک را به خطر می اندازد. ادامه مطلب
استیکر اسم کودک در تلگرام استیکر اسم کودک استیکر اسم کودک برای تلگرام بهترین استیکر اسم کودک استیکر های جدید اسم کودک ادامه مطلب
با هدف ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه ک ن با رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوز برای مهد کودک ، خانه های کودک در سراهای محلات شمال تهران به مهدهای کودک تبدیل می شوند.
خطاب کودک با الفاظ نامناسب، lتحقیر او در جمع های خانوادگی، توهین و بی احترامی به کودک، لقب زشت دادن، محبت ن و درآغوش نگرفتن فرزند، دروغ گفتن به کودک و ترساندن مداوم او، اسمش تنبیه بازدارنده نیست!!این تنبیه ها بیشتر از این که کودک را از کار خطا دور کند، او را از مسیر رشد و تکامل دور کرده و شخصیت کودک را نابود می کند!!
علل: 1- تاثیر عوامل خانوادگی 2- خستگی کودک 3- ناکامی را ارها: 1- همدلی با کودک 2- الگوهای پرخاشگر، تا حد ممکن از زندگی کودک حذف شود 3- فرصت تخلیه هیجانی برای کودک فراهم شود 4- به کودکی که ب او پرخاش شده توجه شود 5- کار های گروهی ک مست م همکاری کودک است فراهم شود. باز هم معلم در اینجا میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
"ارشان" کودک سه ساله ای است که سوم آذر ماه سال جاری در یکی از مهدهای کودک تهران بر اثر رفتار خشن…
متخصصین اطفال معتقدند نخستین سال زندگی کودک ابت ترین زمان یادگیری او است. به شما توصیه می کنیم این پیشنهادهای سرگرم کننده و آموزنده را به کار برید تا رشد ذهنی کودک خود را تضمین کرده باشیدهمه والدین دوست دارند فرزندی باهوش داشته باشند؛ اما می توان هر بچه ای را باهوش کرد؟ آیا قابلیت های ذهنی ارثی هستند یا اکتس ؟چگونه می توان سرعت یادگیری کودک را ارتقا بخشید؟ از چه زمانی باید این اقدامات را آغاز کرد؟ غذایی هست که به کودک بدهیم تا باهوش شود؟... در ادامه برای همه این پرسش ها پاسخی مناسب می ی د...
همانقدر که رسیدگی به کودک و توجه به نیازهای او اهمیت دارد، بیش از حد اعتنا و یا شاید زیاده روی در بعضی از امور بازده خوبی ندارد و درست خلاف آن چیزی می شود که شما انتظار دارید...تربیت کودک,تربیت کودک از بدو تولد,تربیت کودک 1 ساله,روانشناسی کودک - روان شناسی ک ن و نوجوان اشتباهات والدین در تربیت کودک,اشتباهات رایج والدین در تربیت کودک,اشتباهات رایج والدین در تربیت کودک,اشتباهات والدین در تربیت کودک,روانشناسی کودک - روان شناسی ک ن و نوجوان در اینجا به نکات مهمی که باعث بیراهه رفتن در امر تربیت ک ن می شود اشاره شده است...
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان پیش از دکور اتاق کودک, بهتر است بدانیم : اتاقی آرام وروشن, حال و هوایی خاطره ساز, دکوری متناسب با نیازها و فعالیت های ک ن, عناصری مناسب برای خلق فضایی بی عیب و نقص و هماهنگ با حال و هوای ک ن هستند را انتخاب کنیم. مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک مدل کمد و تخت کودک , دکوراسیون اتاق کودک منبع : bo2pic دکوراسیون ایده آل خود را بسازید دکوراسیون اتاق نوزاد ریزه کاری های دکوراسیون اتاق کودک اتاق یک کودک موفق این است! مدل دکوراسیون اتاق کودک با دکوراسیون سفید به استقبال زمستان رنگ اتاق خواب کودک [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
هر کودکی با کودک دیگر متفاوت است و ک ن اوتیستیک هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین هر کودک اوتیستیک نیازها و شرایط مخصوص خود را دارد و شما باید محیط خانه را با در نظر گرفتن ویژگی های خاص کودک خود مساعد کنید.
مونیکا نادی، حقوقدان، می گوید: راه های اثبات کودک آزاری مخصوصا کودک آزاری بسیار سخت است، قانون فعلی حرف خود کودک را معتبر نمی داند و نظریات پزشکی قانونی و سایر کارشناسان تنها یک اماره قضایی محسوب…
لطفا از ک ن نپرسید : مادرت را بیشتر دوست داری یا پدرت را ؟؟؟؟ پدر یک نیمه از بدن روانی کودک ومادر نیمه دیگر بدن روانی کودک است .. بدن روانی کودک را با این سوالات دو نکنید . اولین نیاز روانی کودک امنیت وارامش است ترس از اجبار به انتخاب پدر و مادر کودک را  مظطرب ووحشتزده خواهد کرد
نود درصد پدر و مادرها مشکل لباس تن کودک را دارند، گاهی کار به جایی میرسد که جیغ و گریه کودک شما را از بیرون رفتن منصرف می کند یا برع کار بالا میگیرد و شما بی توجه به دست و یا زدن کودک لباس بر تنش می کنید و بکش بکش او را سوار ماشین می کنید. ⭐️ کودک از این رفتار چه می آموزد؟
همزمان باهفته ملی کودک(15لغایت21مهرماه) مهدکودک وپیش دبستانی رویای شیرین در کانون پرورش فکری ک ن ودر آدینه مهد در مسجد حسین(ع)حضور یافتند وبا هفته ملی کودک آشنا شدندونسبت به تهیه سربند یا حسین اقدام د. این برنامه با رویکرد عاشورایی وبا شعار ک ن تشنه اند تدارک دیده شده بود و مورد استقال جمع کثیری از ک ن واقع شد. هفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهدکودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شبربن قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیرهفته ملی کودک مهد کودک رویای شیرین قیر
http://s9.picofile.com/file/8268974268/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86_%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c_%d8%a8%d8%a7_%d8%b3%d8%a8%da%a9_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
http://s9.picofile.com/file/8268974268/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86_%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c_%d8%a8%d8%a7_%d8%b3%d8%a8%da%a9_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
به این دلایل برای ک ن موبایل و تبلت ن ید: 1.فرآیند ذهنی کودک به تاخیر می افتد. 2.هوش هیجانی کودک کاهش می یابد. 3.دایره واژگانی کودک کاهش می یابد. 4.احتمال چاق شدن کودک افزایش می یابد. 5.سیستم اسکلتی کودک دچار اختلال می شود. 6.خواب کودک مختل می شود. 7.توان یادگیری کودک کاهش می یابد. 8.احتمال ابتلای کودک به برخی سرطان ها افزایش می یابد. پیشنهاد: 1.ازگوشی و تبلت پدر و مادر استفاده کنند. 2.به اسم آنها ن ید که مالکیت داشته باشند. 3.زیر سن مدرسه به هیچ عنوان ن ید .
1 - کودک را نادیده بگیرید جی هوکر، متخصص اطفال روچستر در مینه سوتا می گوید: «هنگامی که کودکتان بدخلق می شود، عقل اش را از دست می دهد، احساسات اش مختل می شود و بخشی از مغزش از کار می افتد؛ قسمتی که تصمیم می گیرد و قضاوت می کند.» الن کازدین، نویسنده کتاب روش کازدین برای والدین و ک ن بدخلق می گوید: «به همین دلیل است که در این شرایط منطق کمکی نمی کند زیرا بخش منطقی مغز از کار می افتد.» همان طور که شما هنگام غرق شدن ی نمی توانید به او شنا بیاموزید، در مورد بدخلقی نیز چنین است. هیچ چیزی در آن لحظه وجود ندارد که شرایط را بهبود بخشد. در واقع تقریبا هر چه شما بیشتر تلاش کنید، بدتر می شود. بنابراین بهتر است زمانی که عصبانیت اش از بین رفت با او صحبت کنید. 2 - به او فرصت دهید لیندا پرسن، پرستار و نویسنده کتاب معجزه تربیت می گوید: «ک ن گاهی احتیاج دارند تا عصبیات خود را تخلیه کنند، بنابراین به آن ها اجازه دهید این کار را انجام دهند. (فقط مطمئن شوید که او به خودش صدمه نمی زند.) من به این روش اعتقاد دارم زیرا به ک ن می آموزد تا عصبانیت خود را به روشی غیر م ب تخلیه کنند. آن ها قادرند، بدون درگیری با شما، خشم خود را بیرون بریزند، سپس کنترل خود را به دست آورند.» این روش می تواند به تنهایی و بدون توجه شما به او کارساز باشد. 3 - حواس او را پرت کنید اگر در شرایط بدخلقی کودک تان او را سرگرم چیزی کنید که برایش جالب است، بدخلقی خود را فراموش خواهد کرد. آلیسا فیتزجرالد، مادر دو فرزند از ماساچوست، می گوید: «کیف من پر از وسایلی است که حواس کودک ام را پرت می کند مثل اسباب بازی، کتاب و اسنک های خوشمزه.» زمانی که کودک بدخلق می شود، تمام عصبانیت خود را بیرون می ریزد تا زمانی که چیزی توجه اش را به خود جلب کند. او اضافه می کند: «من به این نتیجه رسیدم که این روش می تواند حتی قبل از شروع بدخلقی کارساز باشد، البته اگر به موقع اجرا شود.» اگر کودک شما به علت این که شما او را از ید غلات فوق العاده شیرین شده منع کردید بدخلق شد، به سرعت حواس او را با چیز دیگری پرت کنید. برای مثال به او بگویید: «من می خواهم چند تا بستنی ب م، می توانی به من در انتخاب آن کمک کنی؟» یا «اون جعبه چنگ ها را ببین!» لوی می گوید: «ک نمحدوده توجه شان کوتاه است- به این معنی که به آسانی حواس شان پرت می شود.» بنابراین شما باید نقش خود را تغییر دهید و او را سرگرم کنید. 4 - دری د چه چیز واقعا کودک شما را بد خلق می کند هوکر می گوید: «این روش برای ک ن زیر 2 سال و نیم است. ک ن در این سن دامنه لغات شان تنها 50 کلمه است و نمی توانند بیش از دو کلمه را با هم ترکیب کنند. ارتباط آن ها محدود است در حالی که احتیاجات و خواسته های فراوانی دارند. زمانی که شما پیام آن ها را دریافت نمی کنید یا به اشتباه متوجه می شوید، بدخلقی آن ها آغاز می شود.» یک روش این است که زبان نشانه ها را به او یاد دهید. به او بیاموزید که چگونه کلمات پایه مانند بیشتر، غذا، شیر و خستگی را نشان دهند. این روش کارساز است. 5 - او را در آغوش بگیرید لوی می گوید: «شاید فکر کنید که این روش آ ین مرحله ای است که می خواهید انجام دهید اما واقعا می تواند به آرام شدن کودک شما کمک کند. منظور من آغوشی زیاد و پر از انرژی است نه یک نوازش کوتاه. سعی کنید هنگامی که او را در آغوش گرفتید، کلمه ای سخن نگویید. آغوش می تواند به کودک حس امنیت دهد و به او نشان دهد که برایتان مهم است، حتی اگر با رفتار او موافق نیستید.» گاهی آن ها احتیاج به جای امنی دارند تا احساسات شان را تخلیه کنند. 6 - به او غذا دهید لوی می گوید: «خستگی و گرسنگی دو دلیل بزرگ بدخلقی است. اغلب بسیاری از والدین نزد من می آیند و از این که کودک شان هر روز بدخلق است، شکایت می کنند، تا این که مشخص شد آن ها هر روز قبل از ناهار یا زمان چرت و صبح زود این گونه رفتار می کنند. پیشنهاد من این است که به او غذا، آب و سبزیجات دهید یا حتی او را به رختخواب ببرید و بگذارید کمی تلویزیون ببیند. به خودتان فکر کنید که وقتی خواب تان بهم می ریزد، چقدر بدخلق می شوید. ک ن به خواب و غذای بیشتری احتیاج دارند بنابراین تاثیر آن نیز چند برابر خواهد بود. 7 - به رفتار کودک خود انگیزه دهید شما می توانید کودک تان را با پاداش تشویق به انجام کاری کنید. برای مثال اگر می خواهید به رستوران بروید، به او بگویید: «ال ! امشب مامان از تو می خواهد که آن جا بنشینی و شام ات را کامل بخوری. من واقعا فکر می کنم که تو می توانی این کار را انجام دهی. اگر این کار را ی، وقتی به خانه برگشتیم می توانی ببینی.» پرسن می گوید که پیشنهاد رشوه اگر قبل از شروع بدخلقی، نه در وسط آن، داده شود، خوب است. اگر کودک شما این موضوع را فراموش کرد، به آرامی موضوع را به او گوشزد کنید. 8 - به آرامی با او صحبت کنید گفتن این جمله آسان تر از عمل به آن است. اما کارشناسان به شما توصیه می کنند که باید خونسردی خود را در طول بدخلقی کودک تان حفظ کنید. در غیر این صورت شما درگیر بحث با او می شوید و همه چیز اب می شود. به علاوه، بخشی از بدخلقی کودک تان جلب توجه شماست و برای او مهم نیست که عمل اش منفی یا مثبت است. تمام چیزی که او اهمیت می دهد این است که شما 100% آنچه را که می خواهد به او بدهید. آرام صحبت شما به او نشان می دهد که رفتار بد او روی شما تاثیری نخواهد گذاشت و به شما نیز کمک می کند تا آرام باشید. در واقع صدای آرام شما هم برای شما و هم برای کودک تان اهمیت دارد. اگر شما عصبی باشید، کودک تان نیز عصبی می شود. 9 - لبخند بزنید هر پدر و مادری از بدخلقی در ملا عام به دلایلی هراس دارد. شاید شما فکر می کنید که دیگران شما را مادری بد می پندارند که کودکی غیر قابل کنترل تربیت کرده اید. اما تنها به شیوه ای بی شید که بهترین نتیجه را خواهد داشت. همه ک ن باهوش اند، بنابراین اگر شما تنها به دلیل این که نمی خواهید او در مقابل دیگران بدخلقی کند، به او اجازه دهید آنچه می خواهد انجام دهد، در این صورت او با خود می گوید که این روش عملی است. در این شرایط بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که لبخند بزنید و وانمود کنید همه چیز خوب است. اما دیگران چه فکر می کنند؟ تحقیقات نشان می دهد که دیگران تنها به ع العمل شما فکر می کنند. اگر آرام باشید و طوری رفتار کنید که گویی همه چیز تحت کنترل شما است، حتی اگر کاری برای آرام او نکنید، آن ها فکر می کنند که شما مادر خوبی هستید. 10 - مکان خود را تغییر دهید دور ک ن از مکانی که موجب بدخلقی آن ها شده، می تواند آرام شان کند. این درباره زمان هایی که شما بیرن از منزل هستید نیز کارساز است. اگر کودک تان برای یک اسباب بازی یا شکلات بد خلق شد، او را به جای دیگری ببرید تا بدخلقی اش تمام شود. تغییر مکان منجر به تغییر رفتار می شود.
http://s8.picofile.com/file/8270159492/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c_%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
http://s8.picofile.com/file/8270159492/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c_%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
"ارشان" کودک سه ساله ای است که سوم آذر ماه سال جاری در یکی از مهدهای کودک تهران بر اثر رفتار خشن مربی دچار ش تگی استخوان ترقوه شد، حادثه ای که پرونده آن در بهزیستی به عنوان کودک آزاری باز شد.
رویای بداخلاق لیلا برایت می گوید: اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه‏ى آن است که اوقات خوشى پیش رو دارید. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید . 2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بی د ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است . 3-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادى نالایق ه ن مى‏شوید. لینک تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب بداخلاق , تعبیر خواب بدخلق , تعبیر خواب بدخو , تعبیر خواب آتشین مزاج , تعبیر خواب عصبی , تعبیر خواب بدعنق , تعبیر خواب تندخلق , تعبیر خواب تندخو , تعبیر خواب خشمگین , تعبیر خواب زشتخو , تعبیر خواب کج خلق , خواب دیدن بداخلاق , خواب دیدن بدخلق , خواب دیدن بدخو , خواب دیدن آتشین مزاج , خواب دیدن عصبی , خواب دیدن بدعنق , خواب دیدن تندخلق , خواب دیدن تندخو , خواب دیدن خشمگین , خواب دیدن زشتخو , خواب دیدن کج خلق , رویای بداخلاق , رویای بدخلق , رویای بدخو , رویای آتشین مزاج , رویای عصبی , رویای بدعنق , رویای تندخلق , رویای تندخو , رویای خشمگین , رویای زشتخو , رویای کج خلق , تعبیر بداخلاق , تعبیر بدخلق , تعبیر بدخو , تعبیر آتشین مزاج , تعبیر عصبی , تعبیر بدعنق , تعبیر تندخلق , تعبیر تندخو , تعبیر خشمگین , تعبیر زشتخو , تعبیر کج خلق , خواب بداخلاق , خواب بدخلق , خواب بدخو , خواب آتشین مزاج , خواب عصبی , خواب بدعنق , خواب تندخلق , خواب تندخو , خواب خشمگین , خواب زشتخو , خواب کج خلق ,
http://s8.picofile.com/file/8268974184/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b4%d8%b9%d8%b1_%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
http://s8.picofile.com/file/8268974184/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b4%d8%b9%d8%b1_%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
http://s9.picofile.com/file/8268974268/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86_%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c_%d8%a8%d8%a7_%d8%b3%d8%a8%da%a9_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c.jpg تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
ابراهیم، سوران ﴿کودک‌‌بازیگر لاک‌‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند﴾ رمضانی، محسن ﴿کودک‌‌بازیگر رنگ خدا﴾ عزیزپور، متین ﴿١٩٩٣-م﴾ کودک‌‌بازیگر روز کارنامه عفراویان، عدنان ﴿١٩٧۶-م﴾ کودک‌‌بازیگر باشو غریبه کوچک کفیلی، محسن ﴿کودک‌‌بازیگر بادکنک سفید﴾ ماهر، امین ﴿کودک‌‌بازیگر ده﴾ نرماتووا، تهمینه ﴿کودک‌‌بازیگر سکوت﴾ هاشمیان، فرخ ﴿کودک‌‌بازیگر بچه‌های آسمان﴾   نشانی سایت: www.boyactors.org.uk 
بهترین واکنش از طرف والدین بی توجهی به گریه بی مورد کودک است. برای حفظ سلامت جسمی و روانی کودک نمی توان به خواست غیرمنطقی او پاسخ مثبت داد. خوردن چندین بستنی یا شکلات آسیب جدی به سلامت کودک وارد می کند و از طرفی برآوردن خواسته های کودک او را از منظر روانی متوقع می کند…
کودک به سه دلیل به زندگی ما باید بیاید :دلیل اول : کودک میاد تا شادمانی به زندگی ما بیاره . بچه دار شدن در راستای ازدواج صورت می گیره که ازدواج خود یک امر مقدس است و کودک میاد که شادمانی ازدواج را کامل کند و به آن تداوم ببخشد .دلیل دوم : به عنوان امانت خدا میاد . هر انسانی قائم مقام خدا بر روی زمین است . کودک به عنوان امانت میاد که پدرو مادر  او را پرورش دهند و به یک قائم مقام بالفعل تبدیل کنند و امانت داری کنند .دلیل سوم : کودک میاد که بگه رشد ادامه داره ، اگر تو میخواهی مرا رشد و پرورش دهی اول باید خودت رشد کنی .ما کودک متعادل می خواهیم تا فکر کنیم ، تفکر داشته باشیم که کودک متعادل چیه ؟ چی کار باید ؟ اول خودمان به تعادل برسیم بعد بریم سراغ پرورش کودک متعادل . کودک آمده که شما رشد کنید . او عامل رشد والدین است . همانطور که ازدواج یک مرحله رشد است .